Publicerad: 24 september 2015

Kan kommuner förbjuda tiggeri?

Utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan dock tiggeri troligtvis förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot