Publicerad: 9 augusti 2017

Vad gör SKL i frågan om utsatta EU-medborgare?

SKL har som stöd till medlemmarna tagit fram en juridisk bedömning, som kontinuerligt uppdateras och utökas.

SKL:s juridiska bedömning av regelverk för frågor som rör utsatta EU-medborgare (PDF, nytt fönster)

Nationell påverkan

I enlighet med vad SKL hade efterfrågat under en längre tid, utsåg regeringen i januari 2015 en nationell samordnare för att arbeta med frågan om utsatta EU-medborgare. Inför tillsättandet av den nationella samordnaren framförde SKL sina synpunkter på vad uppdraget borde innehålla.

Styrelsens skrivelse till Socialdepartementet inför tillsättande av nationell samordnare i januari 2015 (PDF, nytt fönster)

Utöver att delta i regionala konferenser och anordna nätverksträffar med kommuner, landsting och regioner för erfarenhetsutbyte, har SKL prioriterat ett nära samarbete med den nationella samordnaren för att bevaka medlemmarnas intressen. SKL gav också tillsammans ett uppdrag till Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet att göra en utblick över hur åtta europeiska städer har arbetat med utsatta EU-medborgare.

SKL:s styrelse beslutade i november 2015 om ett antal punkter som man ville att den nationella samordnaren skulle ta hänsyn till i sin slutrapport. Dessa utgick från den samlade erfarenheten från kommuner och landsting och SKL:s juridiska bedömningar.

Styrelsens skrivelse till den nationella samordnaren i november 2015 (PDF, nytt fönster)

Den 1 februari 2016 presenterade den nationella samordnaren sin slutrapport. Hans uppdrag är därmed avslutat.

Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare

Internationellt arbete

Utsatta EU-medborgare är en internationell fråga med lokala konsekvenser. SKL:s medlemmar kan inte lösa en komplex fråga som grundar sig i fattigdom, utsatthet och diskriminering i ett annat EU-land. Det krävs därför ett fortsatt stort statligt ansvar och samverkan mellan regering, myndigheter och frivilligorganisationer. EU måste givetvis vara en aktiv part, men det huvudsakliga ansvaret för att förbättra levnadsvillkoren i hemländerna vilar på respektive lands regering. SKL fortsätter att medverka i det långsiktiga förbättringsarbetet.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Emilia Danielsson
  Förbundsjurist
 • Leif Klingensjö
  Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot