Publicerad: 14 april 2016

Fastighetsrätt, allmän och speciell

Fastighetsrätten och plan- och bygglagstiftningen utgör centrala områden för SKL:s intressebevakning och vår service och rådgivning.

Till fastighetsrätten räknar vi även fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen. Vi har även särskilt fokus på de angränsande rättsområdena va- och miljörätt. Förbundet anordnar bland annat utbildningar i fastighetsköp, arrende och hyra.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot