Publicerad: 20 november 2018

Fastighetsrätt, allmän och speciell

Fastighetsrätten och plan- och bygglagstiftningen utgör centrala områden för SKL:s intressebevakning och vår service och rådgivning.

Till fastighetsrätten räknar vi även fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen. Vi har även särskilt fokus på de angränsande rättsområdena va- och miljörätt. Avdelningen för juridik anordnar bland annat utbildningar om PBL, arrende och hyra.

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot