Publicerad: 5 oktober 2015

Försäljning och köp av fastigheter

Köp och försäljning och olika upplåtelser av fastigheter ger upphov till många juridiska frågor som främst rör reglerna i jordabalken.

När en kommun eller ett landsting är en av parterna i en fastighetsaffär tillkommer även andra regler som kan behöva beaktas.

Det kan vara kommunalrättsliga bestämmelser och EUs statsstödsregler.

Tillämpningen av EU-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader, cirkulär nr 2007:8
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot