Publicerad: 18 oktober 2018

Miljörätt

En stor del av kommunernas arbete styrs av miljöbalken och relaterad lagstiftning. Kommunernas miljönämnder har tillsyn över ett stort antal olika verksamheter på miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ett flertal verksamheter ska anmälas till kommunen. Kommunerna har även ansvar för vissa delar av livsmedelskontrollen. Förbundet har tagit fram ett underlag till taxa inom miljöbalkens område samt ett underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen

Taxa inom miljöbalkens område

Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen

Kommunerna har bemyndigats att meddela vissa föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (cirkulär 12:46). Förbundet har tagit fram ett underlag för sådana föreskrifter.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (PDF, nytt fönster) 

Kommunerna har i miljöbalken även bemyndigats att meddela föreskrifter om avfallshantering och SKL har tagit fram ett underlag till sådana föreskrifter (cirkulär 16:71). 

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot