Publicerad: 18 oktober 2018

Hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst

Inom den offentliga rätten bedrivs ett omfattande arbete med intressebevakning, utbildning och service till förbundets medlemmar. Då rättsområdet är ansenligt kan fokus variera över tid.

Inom området ryms den juridik som berör kommunerna, landstingen och regionerna.

Bland annat ingår skoljuridik, sociallagstiftningen inkl. LSS, hälso- och sjukvårdsjuridik, tandvårdsjuridik, läkemedelsjuridik och biobankslagstiftningen.

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot