Publicerad: 6 oktober 2016

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridiken är ett centralt område för SKL:s intressebevakning och rådgivning.

Området är omfattande och föränderligt. Detta kommer bland annat till uttryck genom årliga ändringar i det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Till hälso- och sjukvården räknas även tandvården.

Många av författningarna ställer krav på vårdgivarna eller huvudmännen för hälso- och sjukvården. Förbundet stöder medlemmarna genom service och rådgivning.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot