Publicerad: 1 februari 2018

Dataskyddsförordningen och hälso- och sjukvården

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 blir svensk lag och ska börja tillämpas i maj 2018. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) men kommer också att påverka patientdatalagen (PDL).

Kommuners, landstings och regioners verksamheter inom hälso- och sjukvården behöver redan nu förbereda sig då dataskyddsförordningen innehåller flera nyheter och viktiga förändringar jämfört med nuvarande regelverk.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Regeringen har dels tillsatt utredningen (Dir 2016:15) om dataskyddsförordningen som ska föreslå hur den centrala svenska lagstiftningen på området bäst anpassas till den nya förordningen och dels utredningen (Dir 2016:52) om anpassningar av författningar inom  Socialdepartementets verksamhetsområde.

Dataskyddsförordningen, Dir 2016:15

Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde, Dir. 2016:52

SKL arbetar för att ge råd och stöd för kommuner, landsting och regioners arbete med att anpassa sin verksamhet till Dataskyddsförordningen.

Skrift om Dataskyddsförordningen - GDPR - (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist
  • Anna Åberg
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot