Publicerad: 28 februari 2019

Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Kommunerna har genom betalningsansvarslagen ett reglerat ekonomiskt ansvar - betalningsansvar - för viss hälso- och sjukvård som utförs av landstinget eller av en enskild vårdgivare anlitad av landstinget.

SKL har gett ut ett cirkulär till stöd vid tillämpning av betalningsansvarslagen.

Cirkulär 12:2: Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot