Publicerad: 27 oktober 2014

Bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp

SKL:s yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen angående bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp.

Förbundet menar i yttrandet att det med hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip och skollagens likabehandlingsprincip ska vara hemkommunens resursfördelningsprincip avseende särskilt stöd till de kommunala skolorna som ska vara utgångspunkt för beviljande av tilläggsbelopp till fristående skolor.

Bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp, SKL:s yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen (PDF, nytt fönster)

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrätten och förvaltningsrättens domar samt fastställer Malmö kommuns beslut att avslå ansökan om tilläggsbelopp genom dom meddelad i Stockholm den 7 juni 2012.

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot