Publicerad: 20 juni 2016

Fördelning av kostnadsansvar mellan kommuner

Vilken kommun svarar för kostnaderna för skolgången när socialtjänsten i en kommun placerar ett barn i en annan kommun?

Kostnadsansvaret för utbildning och stödinsatser i skolan ligger på den kommun där ett barn är folkbokfört. Ibland folkbokförs barnet i den kommun där barnet placeras. Sociala insatser för ett placerat barn ska betalas av placeringskommunen och stöd i skolan ska betalas av  folkbokföringskommunen.

Men vad är sociala insatser enligt socialtjänstlagen och vad är särskilt stöd enligt skollagen? I cirkuläret reder vi ut begreppen.

Cirkulär 16:2 Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är placerade eller vistas i annan kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot