Publicerad: 4 oktober 2016

Socialrätt, LSS och assistansersättning

Här finns yttranden till domstolar, remissvar, information om nya cirkulär och skrifter som är av intresse för kommuner, landsting och regioner. Information ges också om angränsande områden såsom färdtjänst, mottagandet av bland annat asylsökande och assistansersättningen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot