Publicerad: 18 oktober 2018

Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn

SKL får många frågor som rör åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar. Vi har därför i en promemoria försökt tydliggöra vår bedömning av de vanligaste frågeställningarna.

Åldersbedömningen har betydelse i flera avseenden. Kommunerna är ansvariga för boende och annat stöd till ensamkommande barn under 18 år och har att förordna en god man för ensamkommande barn.  Om personen ifråga är över 18 år, gäller här andra regler.

Det är inte alltid som en asylsökande kan styrka sin identitet och ålder. Det gör att det kan uppstå oklarhet kring den asylsökandes ålder.

Promemorian Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn (PDF, nytt fönster)

SKL har i en skrivelse till regeringen begärt att författningsändringar görs för att säkerställa att skola, socialtjänst och överförmyndare får ta del av uppgifter från Migrationsverket i samband med att en asylsökande ungdom bedöms vara över 18 år. SKL har även efterfrågat förtydligande i förordning för att tillförsäkra kommunen ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen i dessa situationer.

Hemställan om författningsändring angående underrättelse- och uppgiftsskyldighet till kommunala verksamheter vid ändrad ålder samt frågor om statlig ersättning (PDF, nytt fönster)

SKL har även tidgiare publicerat en promemoria rörande omprövning av anvisningsbeslut.

Några frågor kring åldersbedömning och vuxna personer på boende för barn

Åldersbedömning, Migrationsverket

Medicinska åldersbedömningar, Rättsmedicinalverket

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Eva von Schéele
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot