Publicerad: 4 april 2016

Anmälningar som rör barn

SKL sänder en begäran till Socialdepartementet och begär en lagändring om anmälningar som rör barn.

Idag finns ingen sökmöjlighet när det gäller de orosanmälningar som rör barn som inte leder till ärenden - och därmed akter. SKL har under många år påtalat problemet med detta och sänder idag en begäran till Socialdepartementet om en lagändring.

SKL:s skrivelse till Socialdepartementet om anmälningar som rör barn (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot