Publicerad: 18 oktober 2018

Hemtjänst till asylsökande

Kommunen har ett ansvar för vissa sociala insatser till asylsökande, men hur långt detta ansvar sträcker sig är inte helt klart. När det gäller bistånd i form av hemtjänst har SKL fått frågan om det är Migrationsverket eller kommunen som är ansvarig för att ge sådant bistånd till asylsökande som är i behov av det.

SKL har i en promemoria försökt att besvara denna fråga genom att göra en tolkning av bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. Notera att promemorian inte avser gruppen asylsökande som är ensamkommande barn.

SKL gör sammanfattningsvis tolkningen att det är Migrationsverket som är ansvarig för att tillgodose behovet av hemtjänst till asylsökande. Regelverket är dock inte helt tydligt och SKL anser att det är viktigt att frågor kring sociala insatser till asylsökande klargörs genom vägledande domstolsavgöranden eller ändringar i lagstiftningen.

Uppdaterat PM, aug-17 - Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot