Publicerad: 2 mars 2010

Personlig assistans under utlandsvistelse

SKL:s yttrande till Regeringsrätten angående personlig assistans enligt LSS under vistelse i Grekland i cirka sex månader.

Målet rör om en person under en vistelse utomlands har rätt till bibehållen personlig assistans. Brukaren i målet har i vanliga fall ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

SKL:s yttrande (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot