Publicerad: 4 oktober 2016

Kommunalrätt

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen.

Kommunallagen utvecklar det grundläggande regelverket genom ramar för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner, landsting och regioner.

Kommunerna och näringslivet

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Läs vidare

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot