Publicerad: 21 september 2017

Kommunalrätt

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen.

Kommunallagen utvecklar det grundläggande regelverket genom ramar för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner, landsting och regioner.

Den nya kommunallagen

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla.

En introduktion till den nya kommunallagen (PDF, nytt fönster).

SKL kommer under hösten komma ut med ett cirkulär om lagen. Vidare kommer våra exempel på arbetsordning och reglemente att uppdateras. Vi kommer också med vägledning hur den kommunala anslagstavlan ska utformas.

Kurser kring den nya kommunallagen kommer att hållas i november/december på vissa orter i Sverige. Följande orter och datum är bokade: Umeå 23 november, Stockholm 11 december, Malmö och i Göteborg den 14 december.

Kursinnehåll och program  

Läs vidare

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot