Publicerad: 27 juni 2019

Kommunalrätt

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommunallagen.

Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner, landsting och regioner.

Den nya kommunallagen

En ny kommunallag (2017:725) har trätt i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla.

En introduktion till den nya kommunallagen (PDF, nytt fönster).

Uppdaterad arbetsordning och reglemente finns nu

Uppdaterad arbetsordning för fullmäktige respektive reglemente för styrelse och nämnder

Kurser kring den nya kommunallagen kommer att hållas inför nästa mandatperiod – med start under hösten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot