Publicerad: 18 oktober 2018

En kommunallag för framtiden

Nuvarande kommunallag kom till 1991. Mycket har förändrats sedan dess. Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit att Sverige måste beakta en allt större mängd EU-lagstiftning.

Kommuner, landsting och regioner samverkar i allt högre grad med privata entreprenörer. Valfrihetssystem har införts på många områden. IT-utvecklingen har förändrat förutsättningarna i många verksamheter.

Regeringen tillsatte mot denna bakgrund en utredning som fick i uppdrag att göra en total översyn av kommunallagen. Utredningen antog namnet En kommunallag för framtiden.

SKL:s experter i utredningen var förbundsjurist Helena Linde och projektledare Anna Lindström.

Utredningen presenterade sitt slutbetänkande i mars 2015, SOU 2015:24. Lagändringarna föreslås träda i kraft 2018.01.01. SKL har yttrat sig över betänkandet.

SKL:s yttrande En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 (PDF, nytt fönster)

Regeringskansliet kan i dagsläget inte ange när proposition förväntas.

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot