Publicerad: 7 december 2015

Politiska partier inom vård och äldreomsorg

Partibesöken inom vård och äldreomsorg är en svår fråga att hantera och därför har SKL tagit fram en promemoria som förhoppningsvis ska kunna fungera som en vägledning när landsting och kommuner ska ta ställning till studiebesök från politiska partier.

Politiska partier inom vård och äldreomsorg, cirkulär 14:31 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot