Publicerad: 18 oktober 2018

Så påverkar lagen arbetet mot våldsbejakande extremism

SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en promemoria beskrivs både vad kommunerna kan och är skyldiga att göra.

Kommunens möjlighet att motverka att unga människor dras till våldsbejakande extremism är att arbeta förebyggande. Socialsekreterare, lärare, skolsköterskor, ungdomsledare,
fältassistenter är de yrkesgrupper som i första hand kommer i kontakt med personer som sympatiserar med våldsbejakande extremism. Det är också främst inom dessa områden som det förebyggande arbetet måste ske.

Arbetet påverkas av flera lagar

SKL tar i promemorian upp hur dessa yrkesgrupper påverkas av olika lagar, till exempel skollagen, det kommunala informationsansvaret och LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga). Det ges också en beskrivning av vad som är socialtjänstens yttersta
ansvar.

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens sekretess är stark och hindrar ofta utbyte av information mellan socialtjänsten, vården och polisen – bland annat. Men det finns fall då information kan delas, trots sekretessen. Som exempel kan kommuner ge information till polisen om en ungdom under 21 år är på väg att begå ett brott och om kommunens uppgifter kan bidra till att förhindra att det sker.

Promemoria ”Juridiska förutsättningar för kommunens uppdrag vad gäller våldsbejakande politisk extremism” (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot