Publicerad: 18 oktober 2018

Välkommen rapport om kommunal avtalssamverkan

Statskontoret har i ny rapport analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn.

I rapporten Kommunal avtalssamverkan (2016:23) har Statskontoret analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Som grund för analysen ligger dels en bred behovsinventering dels en intressant analys av de faktiska förutsättningarna för samverkan.

I rapporten bedömer Statskontoret att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan.

Undersökningen synliggör behovet av avtalssamverkan på vissa verksamhetsområden. Det gäller samverkan kring specialisttjänster, möjligheter till gemensam administration och samverkan kring IT och digitalisering.

I rapporten finns en genomgång av förutsättningarna för mer formaliserad avtalssamverkan. Den genomgången är ett värdefullt stöd för praktiskt arbete.

När det gäller socialtjänstens område finns dock i rapporten ett uttalande som ser ut att starkt begränsa förutsättningarna för interkommunal samverkan. Den slutsatsen kan ifrågasättas.

Frågan om generell avtalssamverkan är fortsatt en viktig sakfråga för SKL. Det finns därför all anledning att välkomna rapporten som sådan och sätta gott hopp till det fortsatta arbetet.

Rapporten i sin helhet, Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter? (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot