Publicerad: 17 oktober 2018

Kontaktuppgifter juridik

Vi har telefontider med förbehåll för andra åtaganden. Når du oss inte via telefon, skicka e-post så kontaktar vi dig.

Rådgivning per telefon och e-post där arbetsinsatsen understiger en timme per ärende ingår i förbundsavgiften. För rådgivning och konsultverksamhet som inte avser rättsliga processer debiterar vi, från och med den 1 februari 2013, 1 300 kronor per timme exklusive resekostnader och moms. När vi anlitas som ombud eller biträde i rättsliga processer hos myndigheter eller domstolar debiterar vi 1 900 kronor per timme exklusive resekostnader och moms.

Om vår service

Germund Persson
Chefsjurist
08-452 79 82, telefontid: måndag-torsdag 15.30-16.30,
fredag 15.00-16.00
germund.persson@skl.se

Chefsjurist, va-juridik, miljörätt, plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, lokalhyra, exploateringsavtal, parkeringsjuridik, väglagstiftning och ordningslag.

Germund Persson

Ann Sofi Agnevik
Förbundsjurist
08-452 75 40, telefontid: 10.00-11.00
annsofi.agnevik@skl.se

Skoljuridik, offentlighet och sekretess, korruptionsfrågor, kommunalrätt, förvaltningsrätt, räddningstjänst och alkohollagen.

Ann-Sofi Agnevik

Hampus Allerstrand
Förbundsjurist
08-452 75 70, telefontid: 9.00-11.00
hampus.allerstrand@skl.se

Offentlig upphandling och skadeståndsrätt.

Hampus Allerstrand

Lena Dalman
Förbundsjurist
08-452 79 73, telefontid: måndag-torsdag, 15.30-16.30, fredag 13.00-14.00
lena.dalman@skl.se

Associationsrätt, stiftelser, EU-rätt, konkurrensrätt, statsstöd, samverkansfrågor, kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, skadeståndsrätt, försäkringsfrågor, trafikförsäkring, avtalsrätt och köprätt.

Lena Dalman

Emilia Danielsson
Förbundsjurist
08-452 75 48, telefontid: 08.00-10.00
emilia.danielsson@skl.se
Tjänstledig, åter 2018-12-01.

Socialrätt (inklusive LVU och familjerätt), dödsboanmälan,
provisorisk dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till begravning, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess.

Emiilia Danielsson

Daniel Ekwall
Förbundsjurist
08-452 79 71, telefontid: 13.00-15.00
daniel.ekwall@skl.se

Offentlig upphandling, avtalsrätt.

Emiilia Danielsson

Ellinor Englund
Förbundsjurist
08-452 75 46, telefontid: måndag-onsdag och fredag 10.00-11.00
ellinor.englund@skl.se

Socialrätt, inklusive LSS, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, hälso- och sjukvårdsjuridik och familjerätt.

Ellinor Englund

Jeanette Fored
Skatteexpert
08-452 79 24
jeanette.fored@skl.se

Ansvarig för skatteområdet inklusive momsersättning samt EU-skatterätt. Ledamot i Skatterättsnämnden, avdelningen för indirekt skatt. Ledamot i Skatteverkets Insynsråd.

Jeanette Fored

Mia Hemmestad
Förbundsjurist
08-452 78 49, telefontid: onsdag-fredag 13.00-15.00
mia.hemmestad@skl.se

Mottagande av asylsökande och nyanlända, etablering, god man för ensamkommande barn och övrig socialrätt (SoL, LVU och LVM), förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Per Henningsson

Per Henningsson
Förbundsjurist
08-452 79 78, telefontid: 14.00-16.00
per.henningsson@skl.se

Associationsrätt, ägarstyrning, stiftelser, fastighetsrätt, nyttjanderätt, ledningsrätt, tomträtt, arrenderätt, infrastruktur, avtalsrätt, IT-rätt, bredband, fel och försummelse vid myndighetsutövning, energijuridik, ledningskollen.

Per Henningsson

Lena Jerreman
Administratör
08-452 77 16
lena.jerreman@skl.se

Administration och ekonomi, e-handel, Landstingsnätverket för upphandling (LfU), webbredigering, ärendehantering, Delegia och IT-ombud. 

Lena Jerreman

Johan Larsson
Förbundsjurist
08-452 79 79, telefontid: 13.00-15.00
johan.larsson@skl.se

Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, arrenderätt, miljörätt (strandskydd) samt ordningslagstiftning.

Ann-Sofi Agnevik

Kalle Larsson
Förbundsjurist
08-452 79 91, telefontid: 13.00-14.00
kalle.larsson@skl.se

Överförmyndare, god man och förvaltare, förmyndarskapslagstiftning, dödsboanmälan, provisorisk dödsboförvaltning, ekonomiskt  bistånd till begravning.

Ann-Sofi Agnevik

Maria Larsson
Upphandlingsexpert/ekonom
08-452 79 20
maria.larsson@skl.se

Tjänstledig, åter januari 2019.
Avtalsuppföljning, upphandlingsstatistik, elektronisk handel, e-upphandling, samordnad varudistribution, logistik vid e-handel, inköpssystem.

Ann-Sofi Agnevik

Ylva Lindblom
Förbundsjurist
08-452 75 52, telefontid: 13.00-15.00
ylva.lindblom@skl.se


Socialrätt (inklusive LSS, LVU och LVM), kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkivjuridik.

Ylva Lindblom

Helena Linde
Förbundsjurist
08-452 79 76, telefontid: 13.30-15.00
helena.linde@skl.se

Kommunalrätt, grundlagsfrågor, EU-rätt - statsstöd och konkurrens
och allmän förvaltningsrätt.

Ylva Lindblom

Magnus Ljung
Förbundsjurist
08-452 76 58, telefontid: 13.00-15.00
magnus.ljung@skl.se

Offentlig upphandling, avtalsrätt, offentlig säljverksamhet, statsstöd, kollektivtrafik och kommunala befogenheter.

Magnus Ljung

Anna Marcusson
Förbundsjurist
08-452 75 49, telefontid: 13.00-15.00
anna.marcusson@skl.se

Krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, miljörätt, fastighetsrätt, avfallsjuridik, lokalhyra, bostadshyra, minerallagen, VA-lagen, vattenverksamhet och lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön.
SKL:s expert i Nätkoncessionsutredningen.

Helena Meier

Helena Meier
Förbundsjurist
08-452 78 45, telefontid: måndag-torsdag: 09.00-11.00 och 14-16,
fredag 9-11
helena.meier@skl.se

Kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, socialrätt.

Helena Meier

Olof Moberg
Förbundsjurist
08-452 79 88, telefontid: 09.15-11.15
olof.moberg@skl.se

Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, VA-lagen, exploateringsavtal, statsstöd, panträtt, inskrivningsfrågor, anläggnings- och samfällighetsfrågor, ledningsrätt, krediträtt, krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

Olof Moberg

Annica Reid
Administratör
08-452 76 40
annica.reid@skl.se

Administration och ekonomi, kurser och utbildningar, SKJF medlemshantering, avdelningens bibliotek och webbredigering.

Annica Reid

Pål Resare
Förbundsjurist
08-452 79 59, telefontid: måndag-torsdag: 15.00-16.00,
fredag 14.00-15.00
pal.resare@skl.se

Hälso- och sjukvårdsjuridik, läkemedel, medicintekniska produkter, tandvård och patientdatalagsfrågor.

Pål Resare

Eva von Schéele
Konsult
Arbetar en dag i veckan, huvudsakligen måndagar.
08-452 75 47, telefontid: måndag 09.30-11.00 och 13.30-15.00
eva.von.scheele@skl.se

Överförmyndare, god man och förvaltare, förmyndarskapslagstiftning.

Eva von Scheele

Cecilia Schyberger
Avdelningscontroller
08-452 78 35
cecilia.schyberger@skl.se

Samordning av avdelningens ekonomi och administration, webbredigering, IT-ombud.

Eva von Scheele

Eva Sveman
Förbundsjurist
08-452 76 54, telefontid: 09.00-11.00
eva.sveman@skl.se

Offentlig upphandling, konkurrensrätt, lagen om valfrihetssystem (LOV), avtalsrätt, landstingsnätverket för upphandling (LfU).

Eva Sveman

Kristina Söderberg
Förbundsjurist
08-452 79 19, telefontid: 13.00-14.30
kristina.soderberg@skl.se

Skoljuridik, socialtjänstlagen, LVU, förvaltningsrätt, kameraövervakningslagen, offentlighet och sekretess.

Emiilia Danielsson

Staffan Wikell
Förbundsjurist
08-452 75 51, telefontid: 9.15-11.15
staffan.wikell@skl.se

Kommunalrätt, kommunalförbund, förvaltningsrätt, personuppgiftslagen, IT-rätt, offentlighet och sekretess, arvoden och ersättningar till förtroendevalda och bostadsanpassningsbidrag.

Staffan Wikell

Kerstin Wiss Holmdahl
Förbundsjurist
08-452 79 87
kerstin.wissholmdahl@skl.se

E-handel, IT-rätt, avtalsrätt, upphandlingsjuridik, associationsrätt, EU-rätt och standardisering.

Kerstin Wiss-Holmdahl

Anna Åberg
Förbundsjurist
08-452 73 53, telefontid: tisdag och torsdag 9.15-10.30
anna.aberg@skl.se

Hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess.

Anna Åberg

Informationsansvarig

  • Cecilia Schyberger
    AvdelningscontrollerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot