Publicerad: 27 oktober 2016

Juridisk service

Servicen från SKL omfattar allt från utbildning om nyheter i lagstiftningen till att utföra uppdrag för enskilda kommuner, landsting och regioner.

Vem kan anlita oss?

Vi står till förfogande för förtroendevalda och anställda i kommuner, landsting, regioner samt kommun- och landstingsägda företag. Både den politiska majoriteten och minoriteten har rätt att utnyttja vår service.

Det ingår inte i våra uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.

Varför anlita oss?

Vi förenar rådgivning och uppdragsverksamhet med utbildning och intressebevakning och får därmed överblick över det juridiska området och särskild kunskap om de juridiska problem som berör kommunerna, landstingen och regionerna. Vi är kort sagt specialister på kommunernas och landstingens/regionernas juridik.

Vad kostar det?

Rådgivning per telefon och e-post där arbetsinsats understiger en timme per ärende ingår i förbundsavgiften.

Vi debiterar 1 300 kr per timme exklusive resekostnader och moms för rådgivning och sådan konsultverksamhet som inte avser rättsliga processer hos myndigheter, domstolar med mera. 

När vi anlitas som ombud eller biträde i rättsliga processer debiterar vi 1 900 kr per timme exklusive resekostnader och moms. Arvodet gäller tills vidare och kan ändras med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Kurser debiteras efter särskild överenskommelse.

Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet, cirkulär 13:5 (PDF, nytt fönster)

Rättsområden

Vår kompetens spänner i princip över alla områden som kan beröra kommuner, landsting, regioner och deras företag, dock inte arbetsrättsliga frågor, se nedan.

Offentlig rätt

Kommunallagen, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkivfrågor, personuppgiftslagstiftning, registerlagstiftning, skollagstiftning, sociallagstiftning, LSS, hälso- och sjukvårdsjuridik, tandvårdsjuridik, läkemedelsjuridik, biobankslagstiftning, plan- och bygglagen, miljörätt, avfallsjuridik, va-juridik m.m.

Civilrätt

Offentlig upphandling, konkurrensfrågor, avtalsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt, allmän fastighetsrätt, hyresjuridik, arrendejuridik, entreprenadrätt, kravjuridik, upphovsrätt, m.m.

Övrig juridik

Skatter, överförmyndarjuridik och EU-rätt som berör kommuner, landsting och regioner.

Arbetsrätt

Råd och stöd i arbetsrättsliga frågor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot