Publicerad: 18 oktober 2018

Kurser och konferenser

För dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommuner, landsting och regioner finns det kurser och utbildningar inom olika juridiska ämnesområden. 

 • måndag
  22
  okt
  2018

  Webbsändning: Välfärdsteknik – vad gäller juridiskt?

  Vid införande av välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen uppstår många frågor med koppling till juridiken. I den här webbsändningen svarar juridisk expertis inom området på hur en kan tänka och agera kring olika frågeställningar.

 • måndag
  5
  nov
  2018

  Grundkurs elektronisk handel

  En kurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra det.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med fördjupningskursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • onsdag
  21
  nov
  2018

  Bostadshyra

  En mängd olika boendeformer har utvecklats där det föreligger ett hyresförhållande mellan kommunen och den enskilde, såsom till exempel särskilda boende och tränings- eller övergångslägenheter. Då hyreslagen är tillämplig på dessa boendeformer är kän...

 • onsdag
  21
  nov
  2018

  Nyanlända och skolan - juridiska frågor

  Genom kursen ska deltagarna få vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång till nyanlända elever. Vi går igenom hur nya regelverk inom det skoljuridiska och utlänningsrättsliga området förhåller sig till befint...

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  Grundkurs i arrenderätt

  En endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna.

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  LSS - grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. I november ges en två dagars grundkurs för att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagst...

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  Grundkurs i offentlig upphandling

  En grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt. 

 • tisdag
  4
  dec
  2018

  Avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering i va-verksamhet och renhållningsverksamhet

  VA- och renhållningsavgifterna uppgår till betydande belopp och är väsentliga för finansieringen av dessa verksamheter. Det gör att det är viktigt att frågor om avgiftsskyldighet, betalningsansvar och kravhantering handläggs riktigt. 

 • onsdag
  12
  dec
  2018

  PBL - tillsyn, ingripanden och påföljder

  En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

12

Informationsansvarig

 • Annica Reid
  AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot