Publicerad: 14 oktober 2019

Kurser och konferenser

För dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommuner, landsting och regioner finns det kurser och utbildningar inom olika juridiska ämnesområden. 

 • torsdag
  17
  okt
  2019

  Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - endags fortsättningskurs

  Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering där konkreta tips ges på vad man som granskare bör titta lite extra på.

 • tisdag
  22
  okt
  2019

  LSS grundkurs (Stockholm)

  Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Grundkurs e-handel

  Detta är en grundkurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta.

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Att motverka tystnadskulturer

  Välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium där vi djupdyker i frågor kring rapporteringskanaler. 2017 lanserades en unik överenskommelse inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Överenskommelsen innehåller konkreta riktlinjer för hur ...

 • onsdag
  6
  nov
  2019

  LSS grundkurs (Göteborg)

  Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • onsdag
  13
  nov
  2019

  Kurs om bostadshyra

  En allmän genomgång av hyreslagens bestämmelser om bostadshyra och dess betydelse vid olika boendeformer.

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Ekonomisk ersättning och skadestånd för överförmyndare. En endagars specialkurs

  Kursen kommer handfast att förklara både hur överförmyndare och ställföreträdare bör hantera frågor och situationer kring skadereglering, vad olika ersättningar avser samt hur de bör hanteras framgent.

 • torsdag
  14
  nov
  2019

  Grundkurs i arrenderätt

  En allmän genomgång av jordabalkens bestämmelser om arrende med möjlighet att delta i praktiska övningar och diskussioner.

 • måndag
  18
  nov
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • tisdag
  19
  nov
  2019

  Kurs om krav på e-handel och PEPPOL vid upphandlingar

  Kursen riktar sig till er som gör upphandlingar i kommuner, regioner och statliga myndigheter där ni vill kunna ställa krav på e-handel, e-fakturering samt PEPPOL som kommunikation.

12

Informationsansvarig

 • Annica Reid
  Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot