Publicerad: 29 juni 2018

Kurser och konferenser

För dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommuner, landsting och regioner finns det kurser och utbildningar inom olika juridiska ämnesområden. 

 • onsdag
  26
  sep
  2018

  Momsdag 2018

  SKL genomför den 26 september 2018 Momsdagen i Stockholm. En nyhetsdag för dig i kommun, landsting eller region som behöver uppdatera dina kunskaper inom momsområdet med senaste nytt.

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  LSS - grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. I oktober ges en två dagars grundkurs för att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagsti...

 • torsdag
  11
  okt
  2018

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Kommunal kravverksamhet

  Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken.

 • torsdag
  15
  nov
  2018

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med fördjupningskursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • onsdag
  21
  nov
  2018

  Bostadshyra

  En mängd olika boendeformer har utvecklats där det föreligger ett hyresförhållande mellan kommunen och den enskilde, såsom till exempel särskilda boende och tränings- eller övergångslägenheter. Då hyreslagen är tillämplig på dessa boendeformer är kän...

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  Grundkurs i arrenderätt

  En endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna.

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  Grundkurs i offentlig upphandling

  En grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt. 

 • onsdag
  12
  dec
  2018

  PBL  - tillsyn, ingripanden & påföljder

  En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot