Publicerad: 9 mars 2018

Kurser och konferenser

För dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommuner, landsting och regioner finns det kurser och utbildningar inom olika juridiska ämnesområden. 

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) - inriktning på kommunala frågor

  Under en endagarskurs går vi igenom vad vi behöver göra för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd i kommuner, landsting och regioner. Vi tittar också närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd ...

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Stockholm)

  På årets temadagar kring kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, frågor som rör det kommande valet att diskuteras.

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Skattedag 2018

  På Skattedagen får du aktuell och viktig information om föreslagna förändringar, pågående utredningar, domstolsavgöranden med mera. Frågor med särskilt fokus på det som är av vikt för kommuner, landsting och regioner. 

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Sigtuna)

  På årets temadagar kring kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, frågor som rör det kommande valet att diskuteras.

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Konkurrensneutralitet i valfrihetssystem, LOV

  SKL driver ett projekt om kraven på konkurrensneutralitet i valfrihetssystem, LOV. Under dagen gör vi en delredovisning av projektresultat - skillnader som beror på regiform, ni får dela erfarenheter från en kommun och ett landsting, samt föra samtal...

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Grundkurs i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Nyanlända och skolan - juridiska frågor

  En endagskurs där du får vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång till nyanlända elever.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Grundkurs i offentlig upphandling

  Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • onsdag
  30
  maj
  2018

  Fortsättningskurs om praktiskt införande av e-handel

  Kursen innefattar bland annat organisatoriska frågor kring hur man praktiskt ansluter användare i olika förvaltningar och avdelningar.

 • torsdag
  31
  maj
  2018

  Kommunal kravverksamhet

  Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken vid kommuner och landsting/regioner.

12

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot