Publicerad: 10 december 2018

Kurser och konferenser

För dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommuner, landsting och regioner finns det kurser och utbildningar inom olika juridiska ämnesområden. 

 • onsdag
  12
  dec
  2018

  PBL - tillsyn, ingripanden och påföljder

  En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

 • måndag
  4
  feb
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En tvådagarskurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • torsdag
  7
  mar
  2019

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En endagskurs där vi får en genomgång av de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. 

 • onsdag
  27
  mar
  2019

  Lokalhyresavtal

  En tvådagars kurs om kommunernas och landstingens lokalhyresavtal. Vi går igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

 • torsdag
  11
  apr
  2019

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med fördjupningskursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • fredag
  12
  apr
  2019

  Arv och dödsbo för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon samt kort informera vad som gäller vid begravning.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En tvådagarskurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • måndag
  13
  maj
  2019

  Process- och utredningskurs för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Denna endagskurs är en praktiskt inriktad utbildning till verksamma inom överförmyndarfrågor. Vi går bland annat igenom olika delar i samband  med ärenden vid domstol.

 • tisdag
  14
  maj
  2019

  Grundkurs i offentlig upphandling

  En grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Informationsansvarig

 • Annica Reid
  AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot