Publicerad: 15 februari 2019

Kurser och konferenser

För dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommuner, landsting och regioner finns det kurser och utbildningar inom olika juridiska ämnesområden. 

 • onsdag
  27
  feb
  2019

  Kommunal klassificeringsstruktur,  KLASSA

  Välkommen till ett seminarium om KLASSA och metoden för klassificering. Representanter från några kommuner och ett landsting berättar om hur de arbetar med klassificering med stöd av KLASSA.

 • onsdag
  6
  mar
  2019

  Utbildning för miljönämndspolitiker

  Ett utbildningstillfälle för dig som nämndpolitiker där vi tar upp grundläggande lagstiftning som du i en myndighetsnämnd bör känna till.

 • torsdag
  7
  mar
  2019

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • tisdag
  19
  mar
  2019

  Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En endagskurs där vi får en genomgång av de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. 

 • tisdag
  26
  mar
  2019

  LSS - Grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Kursen ska ge information och grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • onsdag
  27
  mar
  2019

  Lokalhyresavtal

  En tvådagars kurs om kommunernas och landstingens lokalhyresavtal. Vi går igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

 • torsdag
  11
  apr
  2019

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med fördjupningskursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • fredag
  12
  apr
  2019

  Arv och dödsbo för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon samt kort informera vad som gäller vid begravning.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En tvådagarskurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • torsdag
  25
  apr
  2019

  Grundkurs i arrenderätt

  En allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

12

Informationsansvarig

 • Annica Reid
  AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot