Publicerad: 18 oktober 2018

Offentlighet, sekretess, arkiv

Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor,  personuppgifter och dataskydd.

Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Här ingår också frågor om dataskydd och den eu-rättsliga regleringen på området.

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist
  • Ylva Lindblom
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot