Publicerad: 9 mars 2017

Offentlighet, sekretess, arkiv

Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor,  personuppgifter och dataskydd.

Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Här ingår också frågor om dataskydd och den eu-rättsliga regleringen på området.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot