Publicerad: 4 december 2014

Samrådsgruppen

SKL samverkar med Riksarkivet i frågor som rör hantering, bevarande och gallring av allmänna handlingar genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Aktuella frågor som rör informations-, arkiv- och dokumenthantering publiceras i första hand på Samrådsgruppens webbplats. Där kan du bland annat ta del av nyheter och förändringar i regelverk samt rapporter och utredningar som rör verksamhetsområdet.

Samrådsgruppen ger ut informationsfoldrar i olika frågor och ger råd om bevarande och gallring genom skriftserien Bevara eller gallra som finns för alla kommunala verksamheter och som revideras löpande.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    Avdelningschef
  • Ylva Lindblom
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot