Publicerad: 8 december 2014

Skolhandlingar

Inom skolväsendet ställs höga krav på dokumentation och här finns också mycket frågor om informationshantering.

För bevarande och gallring av handlingar inom skolområdet finns råd och rekommendationer i skriften Bevara eller gallra nr 2.

För kommuners mottagande av friskolornas slutbetyg samt hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler finns två cirkulär.

Cirkulär

Publikationer

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    Avdelningschef
  • Ylva Lindblom
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot