Publicerad: 8 december 2014
Prenumerera på Juridik

Skolhandlingar

Inom skolväsendet ställs höga krav på dokumentation och här finns också mycket frågor om informationshantering.

För bevarande och gallring av handlingar inom skolområdet finns råd och rekommendationer i skriften Bevara eller gallra nr 2.

För kommuners mottagande av friskolornas slutbetyg samt hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler finns två cirkulär.

Cirkulär

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot