Publicerad: 1 juni 2018

Fråga och svar

Behöver kommunförbund ha dataskyddsombud?

Fråga

Behöver kommunförbund utan myndighetsutövning ha dataskyddsombud? Det vill säga inte kommunalförbund, men gemensam kommunal samverkansorganisation driven i föreningsform?

Svar

  • Kommunförbund bedömer vi ha den juridiska formen Ideell förening. Det är inte solklart men vår bedömning att de inte är "myndighet eller offentligt organ".
  • Kommunalförbund däremot är en myndighet ur juridisk synpunkt.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot