Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

När är en kommun respektive en privat vårdgivare personuppgiftsansvarig när den privata vårdgivaren använder ett journalsystem som tillhandahålls av kommunen?

Fråga

I vissa fall använder privata vårdgivare journalsystem som tillhandahålls av kommunen. Är det i dessa fall kommunen eller den privata vårdgivaren som är personuppgiftsansvarig för den privata vårdgivarens uppgifter som förvaras i det journalsystem som kommunen tillhandahåller?

Svar

Som huvudregel är det den privata vårdgivaren som är personuppgiftsansvarig. Om en kommun tillhandhåller ett system för journalföring till en privat vårdgivare, ungefär på samma sätt som en vanlig IT-leverantör kan tillhandahålla ett IT-system, så är den privata vårdgivaren personuppgiftsansvarig för de uppgifter som den privata vårdgivaren själv, i egenskap av vårdgivare,för in i systemet. Att kommunen tillhandahåller ett system för journalhantering som används av en privat vårdgivare innebär med andra ord inte att kommunen blir personuppgiftsansvarig för de uppgifter som den privata vårdgivaren för in. Kommunen är normalt bara personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kommunen själv för in i systemet i egenskap av vårdgivare.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot