Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Vad händer med en privat vårdgivares journaler om dennes verksamhet upphör?

Fråga

Vad händer med en privat vårdgivares journaler när den privata vårdgivarens verksamhet upphör, exempelvis på grund av att vårdgivarens uppdrag för kommunen upphör?

Svar

Om en privat vårdgivares uppdrag för kommunen upphör så ska den privata vårdgivaren som utgångspunkt

  1. fortsatt förvara patientjournalerna enligt de regler som gäller för bevarande av journaler under minst 10 år från det att den sista uppgiften fördes in i journalen och
  2. pröva patienters och närståendes begäran om att få ta del av patientjournalerna under denna tid.

Journalerna ska alltså inte lämnas till kommunen och kommunen får inte tillgång till journalerna även om de finns i kommunernas system.

Om en privat vårdgivare inte kan bevara patientjournalerna enligt de regler som gäller för bevarande av journaler kan den privata vårdgivaren ansöka om omhändertagande av journalerna hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot