Publicerad: 4 oktober 2018

Fråga och svar

Radering av personuppgifter?

Fråga

Enligt GDPR har en person rätt att få sina personuppgifter raderade, Gäller detta även en kommuns socialregister?

Svar

Rätten att bli glömd är väldigt överdriven i media, det är en väldigt smal rätt som bland annat inte gäller inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, kreditupplysningsregister och så vidare.

Som privatperson har du rätt att begära att dina personuppgifter blir raderade. Det gäller bland annat om uppgifterna inte längre är nödvändiga utifrån varför de samlades in, om uppgifterna behandlats olagligt eller om har tagit tillbaka ditt samtycke och den personuppgiftsansvarige inte har någon annan rättslig grund att behålla uppgifterna.

Det finns dock undantag till denna rätt. Exempelvis kan den personuppgiftsansvarige behöva ha kvar dina personuppgifter för att uppfylla ett krav i lagen, som om vissa uppgifter är nödvändiga för ett företags bokföring. Likaså kan organisationen behöva ha kvar dina uppgifter för att kunna säkra eller försvara något som den kan ha rätt till enligt lag.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot