Publicerad: 4 december 2018

Fråga och svar

Krävs samtycke för behandling av personuppgifter i personalsystem?

Fråga

Krävs det samtycke av anställda för att kunna hantera deras personuppgifter i olika personaladministrativa system?

Svar

Nej, den lagliga grunden är anställningsavtalet, så samtycke är inte aktuellt. I artikel 13-14 GDPR räknas de uppgifter upp som ni självmant ska informera de registrerade om. NI måste ha koll på vilka behandlingsändamål som gäller i era olika verksamheter. Man kan göra en standardmall för detta men det är inte säkert att det omfattar det ni gör .

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot