Publicerad: 23 november 2018

Allmänt om dataskyddsförordningen (GDPR)

Här hittar du allmän information om den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebar en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

För en fördjupad bild av den nya dataskyddsförordningen och konsekvenserna för kommuner och landsting har SKL tagit fram ett PM i frågan.

PM: SKL om nya dataskyddsförordningen (PDF, nytt fönster)

Det finns även en onlineutbildning för dig som arbetar med GDPR och behöver ha en överblick över vad GDPR handlar om.

Grundutbildning i den nya dataskyddsförordningen

Datainspektionen har sammanställt översikter över viktiga saker att tänka på i GDPR-arbetet

Personuppgiftsbehandling hos myndigheter, Datainspektionen

Dataskyddsförordningens grundläggande principer, Datainspektionen

Rättslig grund för databehandling, Datainspektionen

EU-kommisionen sammanställer de grundläggande principerna för GDPR

Principles of the GDPR, EU-kommissionen

Informationsansvarig

  • Staffan Wikell
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot