Publicerad: 16 maj 2018

Cirkulär om Dataskyddsförordningen

Här hittar du återkoppling och information om eventuella anpassningar av svensk lag.

Den 24 april 2018 antog riksdagen en ny dataskyddslag. Lagändringen börjar att gälla den 25 maj 2018.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Staffan Wikell
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot