Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

När måste vi ta bort kampanjfilmer från webben?

Fråga

Filmer som ingått i en kampanj, måste vi ta bort dem från vår webb när kampanjen är slut om det står till exempel förnamn eller är bilder på personer? Utifrån att man inte ska spara personuppgifter längre än nödvändigt.

Svar

Ja, om samtycket bara täcker att filmen ska vara ute på webbplatsen så länge som kampanjen pågår. Däremot kan ni ha rätt att spara filmen i ert arkiv i kommunen. Filmen får ses som en allmän handling och kan gallras med stöd av arkivlagen och ett gallringsbeslut i verksamheten, det vill säga den kan inte raderas enbart med stöd av dataskyddsförordningens regler.

Informationsansvarig

  • Staffan Wikell
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot