Publicerad: 27 mars 2018

Fråga och svar

Samtycke vid folksamlingar

Fråga

Hur gör vi med bilder på till exempel festivaler med många personer på bild? Där är det omöjligt att inhämta samtycke från samtliga.

Svar

Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan samtycke och allmänt intresse. Enligt Dataisnpektionen kan du använda allmänt intresse vid event för att marknadsföra din kommun så som invigning av en byggnad. Dock är det viktigt att bilden är neutral, det vill säga inte är kränkande eller pinsam för den enskilde. I ovanstående fall behöver du inte samtycke utan du kan hänvisa till allmänt intresse.

Information om allmänt intresse, Datainspektionen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot