Publicerad: 8 mars 2018

Fråga och svar

Måste vi ha samtycke för inköpta bilder?

För inköpta bilder rekommenderas modellavtal.

Antingen har ni köpt bilden direkt av en modell och då ska ett modellavtal upprättas mellan er och modellen. SKL har tagit fram en mall för modellavtal.

Mall för modellavtal (Word, nytt fönster)

Alternativt har ni köpt bilden av en bildbyrå. Då ska ett avtal upprättas mellan er och bildbyrån och bildbyrån säkerställer att modellavtal finns upprättat mellan dem och modellen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot