Publicerad: 1 mars 2018

Fråga och svar

När bör modellavtal används istället för samtycke?

Fråga

1. Vad är skillnaden på modellavtal och samtycke och när använder man vad?

2. Om man har samtyckt till att vara med i en tryckt publikation. Kan man sedan, när publikationen är tryckt, ta tillbaka sitt samtycke? Är det i dessa fall bättre att skriva avtal?

Svar

1. Ett modellavtal används för någon som ställer upp som modell
(används ofta av en professionell fotograf mot betalning). Grunden är att det
ska finnas ett tecknat modellavtal, det vill säga ett affärsmässigt avtal att hänvisa till.

2. Idessa fall kan ni använda ett modellavtal istället för samtycke.

Modellavtal är ett avtal där modellen får betalt för att bilden tas och att modellen går med på att bilden får användas för publicering på de sätt och i de kanaler anges i avtalet. Det är det som ersättningen avser.

Om det inte utgår någon ersättning så är det inte ett avtal utan då handlar det om samtycke enligt PuL/GDPR. Handlar det om användning bara i grundlagsskyddade medier,(t ex publicering i en bok eller tidning som utges) så faller hela hanteringen under undantaget som gäller grundlagsskyddade medier. Se art 85 GDPR samt 1 kap 4 § förslaget till dataskyddslag.

Att kommunen/landstinget publicerar bilden på sin webbplats är det är en del av verkställigheten av modellavtalet, om det har skrivits på rätt sätt.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot