Publicerad: 1 januari 2019

Om SKL:s juridiska service

Servicen från SKL omfattar allt från utbildning om nyheter i lagstiftningen till att utföra uppdrag för enskilda kommuner och regioner.

Vem kan anlita oss?

Såväl förtroendevalda som anställda i kommuner, landsting, regioner samt kommun- och landstingsägda företag kan utnyttja vår service. Vi har dock inte resurser att besvara alla frågor eller att åta oss alla uppdrag. Det ingår inte i våra uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.

Hur kontaktar du oss?

Du kontaktar juristerna på SKL via kontaktcenter 08-452 70 00. Det betyder att när du ringer 08-452 70 00 är det kontaktcenter som svarar och hjälper dig med ditt ärende eller kopplar dig vidare till rätt medarbetare på SKL. Juristerna har telefontider, dock med förbehåll för andra åtaganden.

Telefontider till jurister

Varför anlita oss?

Vi förenar rådgivning och uppdragsverksamhet med utbildning och intressebevakning och får därmed överblick över det juridiska området och särskild kunskap om de juridiska problem som berör kommunerna, landstingen och regionerna. Vi är kort sagt specialister på kommunernas och landstingens/regionernas juridik.

Vad kostar det?

Kortare rådgivning per telefon och e-post debiteras inte utan ingår i förbundsavgiften.

Vi debiterar 1 300 kr per timme exklusive resekostnader och moms för rådgivning och sådan konsultverksamhet som inte avser rättsliga processer hos myndigheter, domstolar med mera.

När vi anlitas som ombud eller biträde i rättsliga processer debiterar vi 1 900 kr per timme exklusive resekostnader och moms. Arvodet gäller tills vidare och kan ändras med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Kurser debiteras efter särskild överenskommelse.

Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet, cirkulär 13:5 (PDF, nytt fönster)

Vilka är våra expertområden?

Vår kompetens spänner i princip över alla områden som kan beröra kommuner, landsting, regioner och deras företag.

Offentlig rätt

Kommunallagen, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkivfrågor, personuppgiftslagstiftning, registerlagstiftning, skollagstiftning, sociallagstiftning, LSS, hälso- och sjukvårdsjuridik, tandvårdsjuridik, läkemedelsjuridik, biobankslagstiftning, plan- och bygglagen, miljörätt, avfallsjuridik, va-juridik m.m.

Civilrätt

Offentlig upphandling, konkurrensfrågor, avtalsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt, allmän fastighetsrätt, hyresjuridik, arrendejuridik, entreprenadrätt, kravjuridik, upphovsrätt, m.m.

Övrig juridik

Skatter, överförmyndarjuridik och EU-rätt som berör kommuner, landsting och regioner.

Arbetsrätt

Råd och stöd i arbetsrättsliga frågor

Vem kan du anlita?

Du kontaktar juristerna på SKL via kontaktcenter 08-452 70 00. Det betyder att när du ringer 08-452 70 00 är det kontaktcenter som svarar och hjälper dig med ditt ärende eller kopplar dig vidare till rätt medarbetare på SKL. Juristerna har telefontider, dock med förbehåll för andra åtaganden.

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot