Publicerad: 18 oktober 2018

Fråga och svar

Vad kostar det?

Kortare rådgivning per telefon och e-post debiteras inte utan ingår i förbundsavgiften.

Vi debiterar 1 300 kr per timme exklusive resekostnader och moms för rådgivning och sådan konsultverksamhet som inte avser rättsliga processer hos myndigheter, domstolar med mera.

När vi anlitas som ombud eller biträde i rättsliga processer debiterar vi 1 900 kr per timme exklusive resekostnader och moms. Arvodet gäller tills vidare och kan ändras med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Kurser debiteras efter särskild överenskommelse.

Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet, cirkulär 13:5 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    Avdelningschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot