Publicerad: 9 januari 2018

Överförmyndarjuridik

I området överförmyndarjuridik ingår förmynderskapslagstiftningen som omfattar bestämmelser för överförmyndare, förmyndare, gode män och förvaltare. Även den lagstiftning som rör gode män för ensamkommande barn ingår. 

Förbundet anordnar bland annat utbildningar för överförmyndare och tjänstemän i gällande lagstiftning, exempelvis föräldrabalken, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

SKL Tycker

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot