Publicerad: 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare, april-maj 2018

Nya rättsfall och domar samt information om ny förbundsjurist hos SKL från den 1 september.

Nyheter för överförmyndare, april-maj 2018 (PDF, nytt fönster)

Bland månadens rättsfall 

  • Utnyttjad familjemedlem får förvaltare
  • God man ska betala vite för uteblivna handlingar
  • Svårighet att få kontakt med  huvudman räcker för att entlediga god man
  • Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om rätt till god man för ME-drabbad
  • Endast läkarintyg räcker inte för att anordna förvaltarskap
  • Ny förbundsjurist hos SKL från den 1 septemberHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot