Publicerad: 17 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare augusti-september 2018

Nyheter för överförmyndare.

Nyheter för överförmyndare, augusti-september 2018 (PDF, nytt fönster)

I månadens nyhetsbrev kan du ta del av information kring:

  • Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB kan endast anordnas för myndig person.
  • Arvode till god man - krav på besök hos huvudmannen en gång per månad.
  • Ensamkommande barn - entlediga inte god man p g a PUT/TUT eller avvisningsbeslut.
  • Överförmyndarnämnden i Solna har skrivit till Socialstyrelsen för att få svar på frågor om spelmissbruk. Socialstyrelsens svar biläggs detta nyhetsbrev.
  • SKL planerar flera kurser inom överförmyndarområdet för 2019.

Socialstyrelsens svar till Solna överförmyndarnämnd (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Eva von Schéele
    Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot