Publicerad: 9 mars 2017

Nyheter för överförmyndare, februari 2016

I nyhetsbrevet tas bland annat upp olika frågeställningar som rör ensamkommande barn.

JO ger kritik till socialnämnden för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.

Information om Länsstyrelsens syn på blandade verksamheter/öppna landskap och om Tingsrätternas nya policy.

Nyheter för överförmyndare (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot