Publicerad: 23 augusti 2017

Nyheter för överförmyndare, juli-augusti 2017

Nya domar och rättsfall för överförmyndare som bland annat rör bistånd till ensamkommande barn, rätt att ta del av allmänna handlingar och rätt till särskilt bidrag. 

Nyheter för överförmyndare, juli-augusti 2017 (PDF, nytt fönster)

I aktuellt nyhetsbrev tar vi del av följande domar och rättsfall för överförmyndare

  • Bistånd till ensamkommande barn: Särskilt bidrag?
  • Rätt att ta del av allmän handling: adressuppgift från Migrationsverket
  • Rätt att ta del av allmän handling i ärenden om åldersuppskrivning
  • Inget särskilt bidrag för vinterkläder två år i rad
  • Förvaltare godkände inte sin huvudmans inköp av bostadsrätt
  • JO - Kritik mot överförmyndare för bristfällig och långsam handläggning vid entledigande av god man
  • JO - En undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot