Publicerad: 10 april 2018

Nyheter för överförmyndare, mars 2018

Förutom månadens aktuella rättsfall och domar även två av SKL uppdaterade cirkulär.

I mars månads Nyheter för överförmyndare läser vi om:

  • Kommun ersätts inte avseende godmanskostnader för ensamkommande barn
  • Rättegångsfel när vårdnadshavare inte fick yttra sig i ett förmynderskapsärende
  • Spelmissbruk inte grund för förvaltarskap
  • JO - Kritik mot polismyndighet för att barn förhördes utan närvarande föräldrar
  • JO - Kritik mot arbetsmarknads- och socialnämnden i en kommun för dröjsmål med att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare för ett ensamkommande barn
  • SKL:s uppdaterade cirkulär

Nyheter för överförmyndare, mars 2018 (PDF, nytt fönster)

Cirkulär 18:7 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare

Cirkulär 18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot