Publicerad: 16 juni 2017

Nyheter för överförmyndare, mars-juni 2017

Nya rättsfall som rör rätten att ta del av allmänna handlingar och SKL:s begäran om översyn av de nuvarande reglerna som gäller överförmyndarens verksamhet.

Innehåll

Bland rubrikerna i nyhetsbrevet kan nämnas följande:

 • Dödsbodelägare solidariskt ansvarig för obetald skatteskuld
 • Familjehemsplacering av gravid ensamkommande barn
 • Ensamkommande barn - alternativt skyddsbehövande
 • HVB-hem ger skälig levnadsnivå för ensamkommande barn
 • Rätt att ta del av allmän handling
 • Kritik mot socialnämnd för flytt av ensamkommande barn utan att inhämta barnens och eller de gode männens samtycke
 • Kritik mot flera överförmyndare om upphörande av ett godmanskap för ensamkommande barn utan formellt beslut
 • Lag om god man för ensamkommande barn och om framtidsfullmakter
 • Åldersbedömningar av ensamkommande barn tidigare i asylprocessen
 • Unga nyanlända som studerar på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd
 • Förslag om ny kommunallag och ny förvaltningslag
 • Begäran om översyn av reglerna om överförmyndrare, gode män och förvaltare, m.m.

Nyheter för överförmyndare, mars-juni 2017 (PDF, nytt fönster)

SKL:s begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot