Publicerad: 2 februari 2018

Nyheter för överförmyndare november 2017- januari 2018

I årets första upplaga av Nyheter för överförmyndare ges information kring Upphörande av godmanskap för ensamkommande barn, En huvudman med förvaltare har rätt att själv överklaga psykiatrisk tvångsvård och Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2017:33.

I årets första nyhetsbrev finner vi bland annat följande rubriker

  • Rätt att ta del av allmän handling - innan ett ställföreträdarskap
  • Upphörande av godmanskap för ensamkommande barn
  • Domstolars utredningsskyldighet vid upphörande av godmanskap måste prövas
  • En huvudman med förvaltare har rätt att själv överklaga psykiatrisk tvångsvård
  • Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2017:33.

Nyheter för överförmyndare, november 2017-januari 2018 (PDF, nytt fönster)

Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2017:33 går att beställa via Riksrevisionens webbsida.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot