Publicerad: 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare, november-december 2015

Nya rättsfall och domar för överförmyndare

Aktuella månaders nyheter för överförmyndare ges rättsfall och domar kring bland annat Anordnande av godmanskap, Krav på återbetalning av studiebidrag såväl som information kring Tillfällig lag om Tut och Vuxna som bor på HVB-hem/i familjehem.

SKL har gått in med en hemställan till justitiedepartementet om ändring av reglerna om god man och pekat på behovet av en "quick fix" med anledning av den stora ström av barn som kommer till Sverige och bristen på personer som kan ta på sig detta uppdrag. Se bilaga nedan.

Brottsoffermyndigheten och SKL har också i en gemensam skrivelse tagit fram en uppdaterad rekommendation om utbetalningar av ersättning till omyndiga barn. Bilaga nedan.

Nyhetsbrev, november-december 2015 (PDF, nytt fönster)

Bilagor

SKL:s hemställan (PDF, nytt fönster)

Brottsoffermyndigheten och SKL:s gemensamma skrivelse (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot