Publicerad: 20 december 2016

Nyheter för överförmyndare, november-december 2016

Aktuella rättsfall och domar kring LSS mål, framtidsfullmakter, boendestöd för ensamkommannade barn och rätt att ta del av allmän handling, ges i månadens nyhetsbrev. 

Nyheter för överförmyndare, november-december 2016 (PDF, nytt fönster)

Aktuella rättsfall och domar för överförmyndare rör följande:

  • Entledigande av god man - jäv.
  • Rätt att ta del av allmän handling.
  • Boendestöd för ensamkommande barn upphör då vårdnadshavarna kommit till Sverige och fått den rättsliga vårdnaden fastställd i domstol.
  • Ensamkommande barn: omkostnadsersättning till familjehem ska täcka dagersättning.
  • En enskild med god man nekas rättshjälp i LSS-mål.
  • Framtidsfullmakter.
  • Länsstyrelsernas informationsblad 1:2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot